Prolog Zveřejněno: 17.04.2010 22:55:38

            Když jsem připravoval zadání žákovského projektu pro studenty čtvrtého ročníku Smíchovské střední průmyslové školy, měl jsem poněkud jinou představu o konečném výstupu, než k jakému jsme se nakonec dobrali. Chtěl jsem vytvořit klasický bulletin či almanach, kde by byly zásadně přehledy úspěchů Sokola Motol, doplněné o charakteristiku pár vybraných největších osobností tohoto klubu a přehlednou fotogalerii.  

 

 Ing. Radko Sáblík

Ing. Radko Sáblík

 

            Já jsem připravoval podklady, které studenti v rámci své celoroční práce graficky zpracovávali, doplňovali fotografiemi převedenými do digitální podoby.

            Jenže pak jsem vylovil staré motolské kroniky, které jsem po mnoho let o letních prázdninách sestavoval, kompletoval, doplňoval o osobní názory, hodnocení uplynulé sezóny a hráčů. Náhle se mi před očima opět odehrávaly staré příběhy, některé radostné, některé  úsměvné, bohužel i pár poněkud trpčích. A já osobně začal rukou psané texty převádět do elektronické podoby, pochopitelně pouze s výběrem dle mého  nejzajímavějších pasáží. Přepis všech textů by znamenal několik tisíc stránek, a to prosím nijak nepřeháním. Vždyť téměř každý zápas byl opatřen mým komentářem, napsal jsem mnoho různých provolání k hráčům, hodnotil sezónu i jednotlivé dílčí problémy ve zvláštních zprávách, bulletinech, v kronikách. Napsal desítky článků do novin, do Zpravodaje PBS, do Aktualit PBS na internetových stránkách PBS.

            Po domluvě se studenty, kteří se mnou na tomto „díle“ pracovali, jsem nakonec dospěl k názoru, že vzhledem k těmto textům nevytvoříme klasický „neosobní“ bulletin či almanach, nýbrž ucelené vyprávění mne, jako důležité osoby novodobějších dějin Sokola Motol. S tím, že o počáteční roky v existenci tohoto basketbalového klubu požádáme Mgr. Zdeňka Zajíčka seniora, zakladatele.

            Při svých vzpomínáních jsem se pochopitelně nemohl vyhnout i některým událostem mimo Sokol Motol, neboť jsem je osobně ovlivňoval a ony ovlivňovaly mne. Svým způsobem se dotýkaly i rozvoje či vývoje Sokola Motol. Proto jsou v textu zmíněné některé události spojené s Pražským basketbalovým svazem, dalšími basketbalovými kluby jako je Sparta Praha, Basketbalová akademie anebo Sokol Pražský.

            Celé další vyprávění je souborem dvou zcela rozdílných údajů. Tím prvním jsou naprosto jasná, věcná a prokazatelná fakta, jakými jsou tabulky soutěží, statistik ze zápasů a statistik hráčů. Tím druhým naopak velmi subjektivním hodnocením mnoha událostí, ale i konkrétních zápasů. První část je naprosto objektivní, druhá naopak velmi ovlivněna mým osobním viděním událostí a mými pocity.

            Nikdy jsem si nedělal patent na rozum, ale zde nejde o to, zda mám při nějakém zvoleném řešení pravdu či nikoli. Nakonec se mnohokrát sám vyznávám ze svých chyb, kdy mnou zvolené řešení se ukázalo později jako ne zcela optimální či dokonce špatné. Zde jde o popis událostí, jak jsem je vnímal já, jak jsem je viděl a co jsem z nich odvozoval. Snažil jsem se v maximální míře držet pouze basketbalových událostí, co nejméně se dotýkat osobních oblastí života jednotlivých aktérů.

 

 Karikatura

Ing. Radko Sáblík v karikatuře studenta SSPŠ Preslova

 

            Bohužel se určitě svými stanovisky či svým vyprávěním dotknu některých osob. Tomu se opravdu při vzpomínání nelze vyhnout. Nebylo však vůbec mým cílem někoho urazit, někoho pošpinit, s někým si tímto způsobem „vyřídit účty“. Není také možné vzhledem k rozsahu této práce ji ještě doplňovat o vyjádření dalších „dotčených“ stran, ačkoli by to bylo férové a správné.

            Proto musím znovu zopakovat, že jde pouze o můj subjektivní pohled na jednotlivé události a byť jsem se snažil ze svého pohledu popsat jednotlivé děje maximálně objektivně a pravdivě, vyjadřují toliko pohled jednoho z jejich účastníků.  

            Pokud vás již tento můj úvodník neodradil, pak vás zvu k dalším stránkám. Jde o vyprávění o historii jednoho pražského basketbalového klubu, ale nejen o něm.  

 

Obsah
Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík