Šlechta a kardinálové - 1. série Zveřejněno: 24.07.2014 02:41:55

ÚVODNÍ SLOVO


              Následný příběh začíná v roce 1641 ve Francii a částečně i jiných evropských zemích. V té době vrcholí v Evropě Třicetiletá válka, která bude v roce 1648 ukončena vestfálským mírem. V Anglii se schyluje k občanské válce, z níž vyjde jako vítěz Oliver Cromwell a král Karel I. přijde v roce 1649 o hlavu.

            Ve Francii čelí kardinál de Richelieu posledním spiknutím, vedeným hrabětem de Soisson a následně i markýzem de Cinq-Mars, za což oba zaplatí svým životem. Krátce nato umírá v prosinci 1642 kardinál de Richelieu, v květnu 1643 i král Ludvík XIII. K překvapení a nevoli velmožů se moci ujímá kardinál Mazarin a královna Anna Rakouská, jako regentka za svého pětiletého syna Ludvíka XIV. A hned v roce 1643 musí čelit spiknutí vedeného vévodou de Beaufort, který chce nechat Mazarina dokonce zabít. Následně si Mazarin a královna upevní svoji moc, aby v letech 1648 až 1652 museli čelit občanské válce, napřed s parlamentem a později s princi, nazývané podle pařížských práčat Fronda.

Výsledkem pohnutých událostí ve Francii  v první polovině 17. století je utužení absolutismu, nastoleného kardinálem de Richelieu a Ludvíkem XIII., udrženým následně kardinálem Mazarinem, z čehož později bude těžit Ludvík XIV., nazývaný král Slunce. Ale v době těchto událostí je na začátku svého panování, které bude trvat plných 72 let, od roku 1643 do roku 1715. Zatím za něj vládnou jiní a další se snaží skrze dítě získat skutečnou moc.

            V těchto historických kulisách se odvíjí příběh fiktivní skupiny osob z urozeného i měšťanského stavu, na které tyto události působí, které z nich v různé míře těží, zároveň však prožívají i své vlastní dramatické osudy.

            Stále hraje ještě ve společnosti prim pozemková šlechta meče, aristokracie s dlouhým rodokmenem, ale zároveň se formuje dravá skupina vzešlá z měšťanského stavu, která je bohatá a nakonec je schopna si koupit i urozenost. Většinou se jí říká noblese de robe, jde o úřednickou šlechtu. Již jsou na světě začátky akciových společností, vznikají obchodní společnosti. Vytváří se nová vrstva, která získává bohatství a s tím spojenou moc …

 

Ing. Radko Sáblík


Díly ke stažení ve formátu PDF a MOBI

1. díl PDF KINDLE (MOBI)

2. díl

PDF KINDLE (MOBI)
3. díl PDF KINDLE (MOBI)
4. díl PDF KINDLE (MOBI)
5. díl PDF KINDLE (MOBI)
6. díl PDF KINDLE (MOBI)
7. díl PDF KINDLE (MOBI)
8. díl PDF KINDLE (MOBI)
9. díl PDF KINDLE (MOBI)
Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík