Světový řád Zveřejněno: 24.07.2014 02:52:32

Prolog

„Je třeba vzít věci do svých rukou.“

                Tato památní věta zazní z úst předsedy spolku, jenž není nikde zaregistrován a o jehož existenci ví přesně tolik lidí, kolik má členů. Přijetí do něho může nastat po doporučení minimálně tří z nich a po vyslovení souhlasu tří pětin společenství. Jedno mají všichni společné, patří k nejmocnějším lidem na Zemi, společně ovládají její ekonomiku.

                „Současná situace, vážení,“ pokračuje zvolený předseda, „již významným způsobem poškozuje naše zájmy. Současný řád již není schopný zajistit zisky. Vše se dostává do spirály, ze které není úniku. Politické reprezentace v západním světě nedokáží spravovat své země. V zájmu svého zvolení vytvářejí takové ekonomické poměry, které jsou neudržitelné. Krize již neprochází klasickými amplitudami, kdy po recesi přichází oživení a konjunktura. Tato krize je systémová a současným způsobem už z ní není úniku.“

                Postarší předseda, ve skvělém obleku z nejdražších látek od nejlepšího návrháře, se odmlčí, nechá do svého vyprahlého hrdla sklouznout dva doušky znamenité minerální vody.

                „Situace, některými nazývaná střet civilizací,“ pokračuje předseda, „nám přináší také nemalé starosti. Stále více nabývají na síle nikým nezvladatelné zfanatizované skupiny v čele s nevypočitatelnými vůdci. Nesnášenlivost se šíří jak mor. K tomu se přidávají problémy s organizovaným zločinem, který již přerůstá všude všem přes hlavu. Objevují se nové formy korupce, které narušují náš dlouho udržovaný řád. Proto je nutné započít s nastolením nového řádu, který jsme pracovně nazvali Světový řád.“

                „Světový řád?“ ozve se pochybovačný hlas z pléna.

                „Vážení, před sebou na monitorech máte návrh scénáře,“ odpovídá předsedající, „Tento materiál je vypracovaný těmi nejlepšími odborníky, řekněme odborníky na práci s lidmi. Jak dosáhnout prostřednictvím médií takových výsledků, které dosáhnout chceme. Náš nový řád musí zachovat některá pravidla současného řádu a nastavit nová.“

                „Musím se zeptat,“ tváří se velmi nedůvěřivě další z členů, „Jak toho chcete dosáhnout? Snad pomocí armády?“ lehce se ušklíbne.

                „Nikoli. Nový řád nebude vynucen silou proti vůli lidu, nýbrž bude naplněním vůle lidu. Nepřímá demokracie se vyčerpala, je načase se vrátit k demokracii přímé.“

                „Přímá demokracie?“ ozve se pochybovačně z více míst, „Víte, jak je nevyzpytatelná?“

                „Máte pravdu. Ovšem v současné době již máme prostředky, především technické, jak dokázat lidu vnutit vhodná řešení. Tak, aby se rozhodl správně. Moc médií, které dokážeme ovládat, je jednoznačná. Co je víc než vůle lidu? Vážení, prosím, podívejte se na připravené dokumenty a pozorně si je prostudujte. Jsou rozpracované do nejmenších detailů. Je tam i harmonogram jednotlivých kroků.“

                „Co to přinese našim zájmům?“

                „Naše zájmy budou ochráněny, o tom buďte ubezpečeni. Prosím, podívejte se pozorně na materiály, které se vám právě zobrazují.“  

                Osoby kolem nablýskaného stolu z mahagonového dřeva zírají na tenoučké monitory před sebou, na nichž si mohou dotykem svých prstů posouvat jednotlivé stránky či vyvolávat další soubory.

                „Kdy chcete začít?“ zazní do ticha otázka.

                „Kdy? My už jsme začali,“ odpovídá s mírným úsměvem předseda. 

 

Ing. Radko Sáblík


Kompletní dokument ke stažení ve formátu PDF a MOBI

Světový řád PDF KINDLE(MOBI)
Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík