Vojna převážně nevážně popisuje moje osobní zkušenosti z roční vojenské prezenční služby v Českých Budějovicích ve funkci velitele tankové čety. Některé zážitky se asi opravdu jinde získat nedají, než v absurdním prostředí socialistické armády.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kapitola 2 - část 4 Zveřejněno: 03.03.2010 18:18:34

            Poprvé na cvičných střelbách! Probíhaly vždy pouze na dvou vyhlášených střelnicích, s výjimkou ostrých bojových střeleb rot a čet, které se konaly na speciální střelnici tomu uzpůsobené. Ráno jsme vstávali kolem čtvrté hodiny. To bylo ještě dobré. Když byla větší zima, silnice zledovatělé a cesta tak trvala déle, jsme měli budíček třeba i v půl třetí ráno.

Kapitola 2 - část 5 Zveřejněno: 03.03.2010 18:14:07

            Upřímně řečeno, bylo mi to zcela jedno, ale chtěl jsem mu udělat radost, protože jsem cítil, že mi chce upřímně prokázat poctu. Proto jsem přijal pistoli a připravil se k výstřelu.

Kapitola 2 - část 6 Zveřejněno: 03.03.2010 18:10:25

            Při střídání směn jsem šel obejít stanoviště hlídek s novým velitelem stráže a vystřídali jsme mé vojáky za jeho. Novým velitelem byl četař absolvent Živný v doprovodu desátníka Štefla, který byl jeho zástupce a který ho neustále strašil a smál se, jak Živný hledá závady. Jednou například poznamenal.

Kapitola 2 - část 7 Zveřejněno: 03.03.2010 18:06:01

            Když taktická příprava skončila, přesunuli jsme se na tankostřelecké cvičení, tak zvané TSC. Zde měl probíhat výcvik jako na střelnici, se střelbou z malorážky místo kulometu. Velitel roty se už uklidnil ve víře, že kontrola nás minula a že se nám už nemůže nic stát. Postavil si nás do latě a vyndal svoji starou přípravu z dob svých začátků, pravda trochu zmuchlanou a kterou dle barvy už několikrát použil i jako ubrousek při svačině. Možná i na něco horšího, lépe nedomýšlet.

Kapitola 2 - část 8 Zveřejněno: 03.03.2010 18:00:23

zařadit zpátečku a nastartovat motor a pomoci vyprošťovací technice. Ale jak, když byl prostor řidiče plný ledové tříště!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík