Vojna převážně nevážně popisuje moje osobní zkušenosti z roční vojenské prezenční služby v Českých Budějovicích ve funkci velitele tankové čety. Některé zážitky se asi opravdu jinde získat nedají, než v absurdním prostředí socialistické armády.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kapitola 3 - část 3 Zveřejněno: 03.03.2010 17:39:44

            „No jo, no jo,“ hudral Čupej, ale následoval ho jak pejsek svého páníčka.

Kapitola 3 - část 4 Zveřejněno: 03.03.2010 17:35:50

jak puk, pak začal řvát a sápal se přes střelce na řidiče, aby ho zaškrtil. Teprve další náraz, který s ním mrštil uvnitř tanku o pancíř ho zastavil.

Kapitola 3 - část 5 Zveřejněno: 03.03.2010 17:33:29

            „Vám se to mluví,“ stále vzdychal, „Vy si za pár měsíců odejdete do civilu a co já?“

Kapitola 3 - část 6 Zveřejněno: 03.03.2010 17:30:51

            Bilský se naštval ještě víc, taky ten rozhovor s kontrarozvědkou včera mu moc nepřidal a choval se skutečně jak blázen, Běsnil ještě před srubem, když už jsme všichni byli nastoupeni. Jak jsem já stál vedle něho, když hřímal na rotu, normálně jsem mu za jeho zády dělal kašpárka, různé opičky a i jinak jsem se mu vysmíval. Vojáci řvali smíchy, Bilský myslel, že se smějí jemu a vytáčel se ještě víc. Bohužel mě viděl jeden horlivý praporčík, dělostřelecký správce munice v táboře. Přišel až k nám.

Kapitola 3 - část 7 Zveřejněno: 03.03.2010 17:28:06

            Nahlásil jsem na věži stav věci a tam ze ztráty brašny radost neměli. Jak jsem pochopil, ztráta dokumentace velitele roty byla brána jako mimořádná událost, byť nevím, co by s jeho deníkem, nějakými rozvrhy cvičení a zmatenými písemnými přípravami zákeřný nepřítel dělal. Už jsem byl za dveřmi, ale nespěchal jsem, protože bylo zima. Tak jsem slyšel, jak Vlasák říká Solovičovi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík