Kategorie nemá žádný popis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MATEMATIKA – STRAŠÁK, NEZNALOST, NENÁVIST Zveřejněno: 20.06.2014 15:35:24

V letošní společné písemné části maturitní zkoušky propadlo z matematiky 25 % studentů. To je velmi nehezké číslo. A bylo by ještě daleko horší, kdyby zkouška z matematiky byla povinná, jak se plánuje někdy kolem roku 2020. Mluví se až o 45 % středoškoláků, kteří by pak neuspěli. Na naší škole si ze 130 studentů vybralo matematiku 63, tedy 48,5 %, neuspělo pak 12,7 %.

CO BUDE DÁL? Zveřejněno: 20.06.2014 15:33:26

Není tomu zase tak dávno, něco málo přes sto let, kdy padesátiletému muži říkali „velebný kmet“. Dovede si někdo představit, jak by asi reagoval současný padesátník, kdyby ho někdo oslovil velebný kmete? Možná by takové oslovení bylo zdraví nebezpečné.

SOUDRUŽKA SEMELOVÁ: „POVĚSTE JE VŠECHNY“ Zveřejněno: 13.03.2014 16:46:17

  Tak je tu zase výročí Vítězného února, slavného 25. února 1948, po němž nastala jedna z temných epoch dějin českého národa. Ať už to kdo chce jak chce relativizuje.  

VZPOMÍNKA NA JANA PALACHA Zveřejněno: 16.02.2014 23:46:54

Uplynulo již čtyřicet pět let od chvíle, kdy se jeden mladý kluk rozhodl probudit český národ, upadající po okupaci vojsky socialistického bloku do apatie. Jelikož neexistoval žádný internet, žádný Facebook a podobné sociální sítě, protože nebylo možné ani nic kopírovat, protože lidská práva byla hrubě pošlapávána, rozhodl se pro zoufalý čin. Jediný, který z jeho pohledu mohl znovu nastartovat odpor lidí proti útlaku, nastartovat znovu boj o osobní svobodu.

NENECHME SE OKRÁST O HISTORICKOU ŠANCI VŠEHOS... Zveřejněno: 16.02.2014 23:41:44

Ať si škarohlídi říkají, co chtějí, ať řvou jak nepříčetní, nikdy se v české kotlině nežilo lépe. Nikdy nebylo více osobní svobody, nikdy nebyla vyšší životní úroveň a nikdy nebyl náš státní útvar tak pevně ukotvený v mezinárodních strukturách, které garantují zdejším obyvatelům bezpečnost. Snad i před nimi samými.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík