Kategorie nemá žádný popis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
JAK ZMĚNIT ČESKÉ ŠKOLSTVÍ Zveřejněno: 12.03.2013 21:41:38

V MF dnes 26. listopadu 2012 byla vydána dvoustránková příloha s dost emotivním nadpisem – „České děti hloupnou … jak probrat chabé školy.“ Článek přináší informace o čtenářské a matematické gramotnosti a názory některých aktérů českého vzdělávacího systému či osob, které k němu mají snad co říci.

KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE NA NAŠÍ ŠKOLE Zveřejněno: 12.03.2013 21:38:59

Od pondělí 4. února do pátku 8. února 2013 probíhala na naší škole kontrola České školní inspekce, která hodnotila veškeré oblasti chodu školy, od efektivního vynakládání prostředků školy, přes klasický výukový proces, soulad Školních vzdělávacích programů s Rámcovými vzdělávacími programy, veškerou dokumentaci školy, nadstandardní nabídky pro vzdělávání studentů, až po vlastní řídící proces. Kontroly se zúčastnili dvě paní inspektorky a dva páni inspektoři.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Zveřejněno: 22.02.2013 19:31:16

         „Ředitele škol považuji za opravdové kouzelníky. Přestože každým rokem mají méně dotací, dokáží vždy nějakým zázračným způsobem chod svých škol zajistit.“

STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY Zveřejněno: 22.02.2013 19:29:48

            V úterý 22. ledna 2013 se na naší škole uskutečnily Studentské prezidentské volby. Jejich organizaci zajišťovala Studentská rada pod vedením jejího nového předsedy pana Loudy ze třídy 2.L. Studenti jako vždy vše perfektně připravili, pan Louda i jeho čtyři spolužáci ze třídy 2.L přišli ve společenském obleku.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2012 Zveřejněno: 22.02.2013 19:26:47

             Hospodaření školy v kalendářním roce 2012 je již uzavřené a tak se dá bilancovat. Níže předkládám stručný přehled tohoto hospodaření. Začněme nejprve dotacemi, které pocházejí z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), pak se podíváme na běžné dotace od zřizovatele, tedy města Prahy, přes mimořádné dotace a granty přejdeme k využití fondů školy. Nejprve uvedu celý přehled hospodaření a poté některé kapitoly rozeberu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík