Kategorie nemá žádný popis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hodnocení písemné práce z českého jazyka Zveřejněno: 14.06.2012 23:45:26

PŘIPRAVIL NETRADIČNÍ PALAČINKU, VYHODILI HO OD MATURITY

ŘEDITEL A ŠKOLA Zveřejněno: 21.03.2012 09:51:35

Nové ustanovení školského zákona o funkčním období ředitele

Podle nového ustanovení školského zákona, platného od 1. ledna 2012, se mění jmenování ředitele do funkce z doby neurčité na dobu 6 let. Osobně toto považuji za správné, není na škodu se zpovídat zřizovateli po určité době a naopak má zřizovatel mít možnost vyhlásit konkurs tam, kde škola nedosahuje dobrých výsledků. Logika věci napovídá, že kde není vlastník organizace (u středních škol je zřizovatelem Hlavní město Praha) spokojen s působením jejího vedení, bude usilovat o změnu a konkurs vyhlásí. Kde naopak s prací spokojený je, podrží stávající vedení.

PAN PREZIDENT VÁCLAV HAVEL Zveřejněno: 10.01.2012 23:48:19

            Jeho jméno jsem sice znal, ale skutečně jsem ho zaregistroval až v památných událostech v listopadu roku 1989. Nebyl jsem ani předtím bez informací. Má teta v roce 1977 podepsala Chartu.  Můj otec podpis nepřipojil, protože měl nás tři syny ve věku středoškolských či budoucích středoškolských  studentů a reálně hrozilo, že by nám komunisté studovat nedovolili. Ale alespoň otec doma za zataženými roletami na psacím stroji Chartu přepisoval. Až později jsem pochopil, jaké těžké dilema tehdy prožíval.

JAK TEN ČAS LETÍ … A CO ROK 2012? Zveřejněno: 10.01.2012 23:47:22

            Předevčírem končily letní prázdniny, včera byly Vánoce, dnes začíná nový rok, zítra bude konec třetího čtvrtletí a pozítří budeme maturovat. Tak mi alespoň v poslední době přijde běh času, který se pro mě osobně tak nějak mění. Asi jak stárnu. Měl by být stále stejný, minuta by měla mít stále šedesát vteřin, hodina šedesát minut, den dvacet čtyři hodin a měsíc kolem třiceti dnů. Nevím, jak je to možné, ale zdá se mi, že tato časová pravda v poslední době nějak neplatí. Jako by se i čas zbláznil, když už „vyšiluje“ celý svět.

HLOUPNUTÍ DĚTÍ – ZASTAVÍ TENTO TREND BYROKRAT... Zveřejněno: 06.10.2011 13:57:31

HLOUPNUTÍ DĚTÍ – ZASTAVÍ TENTO TREND BYROKRATICKÁ OPATŘENÍ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík