Kategorie nemá žádný popis
Stanovisko k novému financování škol a povinn... Zveřejněno: 06.03.2017 18:58:25

Nové financování škol podporuji, a to přesto, že na své škole mám průměr ve třídě 31 studentů, neboť do 20 tříd chodí 620 studentů. Podle předběžných výpočtů se zdá, že nové financování zajistí školám dostatek prostředků na mzdy pedagogů i správních zaměstnanců. Tím zároveň odpadne tlak na co nejvyšší počet studentů ve třídách, což následně komplikuje výuku předmětů, na které dochází třeba i 34 studentů. Je třeba však mít na paměti, že i tak bude rozdíl mezi zájmem o školy a pevně věřím, že i v novém způsobu financování bude bráno v potaz, o kterou školu je vyšší zájem.

Odborné školy a gymnázia – Kdo chce vnášet ro... Zveřejněno: 27.02.2017 22:03:49

V poslední době se v tištěných médiích i České televizi objevilo několik vyjádření, která mě zčásti naplňují smutkem a zčásti zvedají ze židle. Za prvé nedostal příležitost se vyjádřit žádný zástupce odborných škol, za druhé se opakují tvrzení, které staví odborné školy do pozic méně kvalitních či lehčích škol. S obojím tvrzením zásadně nesouhlasím.

Rozhovor pro Řízení školy - Studenti jsou num... Zveřejněno: 12.01.2017 21:03:21

STUDENTI JSOU NUMBER ONE
STŘEDNÍ ŠKOLA, KTERÁ ZAČÍNÁ VYUČOVAT KYBERNETICKOU BEZPEČNOST


Rozhovor pro měsíčník řízení školy 1/2017 Zveřejněno: 10.01.2017 20:51:16

NEBOJÍM SE DÁT DŮVĚRU SVÝM STUDENTŮM

ŠŤASTNÝ A ÚSPĚČNÝ ROK 2017 Zveřejněno: 10.01.2017 20:49:44

Rád bych využil této příležitosti a popřál všem lidem dobré vůle hodně zdraví a štěstí, mnoho pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2017. Vzhledem k tomu, na jakém místě a v jaké zemi žijeme, by se mé přání mohlo vyplnit. Sice není vše optimální, na druhé straně v porovnání s jinými kouty světa se máme v České republice skvěle. Na to mnozí z nás zapomínají, když se pořád na své okolí mračí a šíří kolem sebe blbou náladu, nad kterou pak žehrají.

Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík