Kategorie nemá žádný popis
Situace v Evropě z mého pohledu Zveřejněno: 02.09.2015 10:30:03

Svět se zbláznil, nebo ne?      

            Pokud bych se řídil jen novinovými titulky, nebo úvodním přehledem zpráv v televizi, musel bych se nutně domnívat, že stojíme na prahu apokalypsy, která nás neodvratně pohltí. Jistě, svět je velmi neklidný a nejspíše začalo další stěhování národů, jako tomu bylo v minulosti již mnohokrát. Však i fiktivní a historicky nedoložený „praotec Čech“ přivedl náš národ do naší středoevropské kotliny odněkud z východních stepí. Pravděpodobně jsme tehdy „zdrhali“ před Avary, a odnesli to nejspíše Keltové (ani to však není jisté), které jsme zčásti zatlačili dále na západ a zčásti vyhubili.

Úvodní slovo ředitele – školní rok 2015/2016 Zveřejněno: 02.09.2015 10:18:11

Vážené čtenářky, čtenáři, vážené kolegyně, kolegové, vážené studentky, studenti!

Právě se k vám dostává speciální vydání Presíku, ve kterém bilancuji minulý školní rok a také minulý kalendářní rok, neboť k tomu se vztahuje rozpočet školy. Snažím se vám přiblížit významné události na naší škole a také naznačuji, co nás čeká v právě začínajícím školním roce.

Pár citátů s komentářem Zveřejněno: 02.09.2015 10:15:33

Americký prezident Ronald Regan: „Jsem si jistý, že každý lituje jednotlivce, který upadl do příkopu a nestačí v naší soutěživé společnosti držet krok, ale můj soucit míří dál, k milionům neopěvovaných mužů a žen, kteří každé ráno vstávají, posílají své děti do školy, chodí do práce, snaží se splácet dům, platí nehorázné daně, aby umožnili slitování s těmi méně šťastnými. A kvůli tomu všemu musejí obětovat mnoho ze svých vlastních tužeb, snů a nadějí. Vláda jim dluží něco lepšího než stále nové způsoby, jak je donutit, aby se o plody své dřiny dělili s ostatními.“

Ne za všechno mohou Rusové Zveřejněno: 02.09.2015 10:12:12

        21. srpna 1969 vraždili komunističtí kolaboranti

PROJEKTY JAKO MOTIVACE PRO STUDENTY Zveřejněno: 27.07.2015 20:02:01

            V poslední době se v médiích hodně diskutuje o tom, zda české školství připravuje žáky a studenty pro praktický život, zda systém vzdělávání neubíjí jejich kreativitu. Vedou se debaty o tom, že škola nedokáže rozvíjet talent studentů, nýbrž je pouze nutí pracovat na svých slabinách, aniž by rozvíjela jejich silné stránky. Osobně si myslím, že vše vyřčené je bohužel pravda. Ale ne vždy to platí stoprocentně. Proto jsem se rozhodl se podělit se svými poznatky, které zmíněná tvrzení sice potvrzují, nicméně ukazují i cestu k podchycení zájmu studentů, k jejich motivaci.           

Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík