Kategorie nemá žádný popis
JAK JE ROZDĚLEN SVĚT Z POHLEDU NÁBOŽENSTVÍ A ... Zveřejněno: 10.02.2015 14:38:09

            Využity údaje z více časopisů 21. století

KULT NÁSILÍ A NETOLERANCE Zveřejněno: 10.02.2015 14:23:35

            V lednu 2015 se osudově sešly dvě závažné události. Jedna patří do temné a strašlivé historie lidstva, druhá do žhavé a stejně temné současnosti. Lidé si při příležitosti uplynutí 70 let od osvobození tábora Osvětim připomínali holocaust za druhé světové války, kdy nacisté vyvraždili na 6 milionů Židů, mužů, žen i dětí. A v lednu 2015 umírali jiní Židé v pařížském obchodě rukou teroristy, a opět jen proto, že jsou Židé.

HOLOCAUST – VÝSTRAHA DĚJIN Zveřejněno: 10.02.2015 14:14:04

            V lednu jsme si připomněli výročí holocaustu, tedy nebývale intenzivního vraždění skupiny obyvatel Země, která se dopustila jediného prohřešku, a totiž toho, že se narodila. Jiná skupina obyvatel Země totiž usoudila, že bude pro ni výhodné své židovské spoluobčany vyhladit, a přistoupila k tomu s nebývalou důsledností.

Úryvek z Osvětimi Zveřejněno: 10.02.2015 14:07:52

KDYŽ PŘIŠEL ČAS ZABÍJENÍ

ČESKÁ REPUBLIKA VZKVÉTÁ Zveřejněno: 13.01.2015 01:30:11

ČESKÁ REPUBLIKA VZKVÉTÁ

Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík