Fiktivní příběh ze začátku dvacátého století z Mexika zmítaného občanskou válkou. Skupina mexických rebelů, ke které se přidává jeden americký mladík, se snaží uniknout ze smyčky, které kolem ní stahují jednotky mexické a americké armády.
1 2 3 4 5 6 7
Kapitola IV - část 1 Zveřejněno: 18.04.2011 20:17:02

                Skupina dvanácti mužů ve stejnokrojích se na svých koních zvolna šinula krajinou. Skládala se z deseti vojínů, jednoho poddůstojníka a jednoho důstojníka. Stejnokroj patřil armádě Spojených států amerických, jeho nositelé sloužili na území státu Arizona, který už čtyři roky měl svoji hvězdičku ve vlajce USA.

Kapitola IV - část 2 Zveřejněno: 18.04.2011 20:05:41

                „Jaká je reálná možnost, že by skutečně překročili naše hranice a operovali na našem území?“ položil řečnickou otázku.

Kapitola IV - část 3 Zveřejněno: 18.04.2011 19:57:21

„Jak se vlastně jmenuješ?“ přerušil jeho rozpaky Truckett.

Kapitola V - část 1 Zveřejněno: 18.04.2011 19:49:39

                Nezbývá, než se vrátit na druhou stranu barikády. Co se vlastně dělo v Montanově táboře poté, co se vrátili muži z boje, ve kterém jich jedenáct z nich přišlo o život? Tábor jsme opustili po bezprostředním návratu bojovníků, kdy se noc proměnila z poklidné na plnou slz a nářků.

Kapitola V - část 2 Zveřejněno: 18.04.2011 19:46:52

                „Vymysleli to dobře,“ vysvětloval Inauna, „Zdánlivě vyklidili bojiště, ale ve skutečnosti jich tam několik zůstalo, aby mohli postřílet ty, kdo by se chtěl vrátit a vodnýst mrtvý.“

1 2 3 4 5 6 7
Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík