Fiktivní příběh ze začátku dvacátého století z Mexika zmítaného občanskou válkou. Skupina mexických rebelů, ke které se přidává jeden americký mladík, se snaží uniknout ze smyčky, které kolem ní stahují jednotky mexické a americké armády.
1 2 3 4 5 6 7
Kapitola VII - část 3 Zveřejněno: 18.04.2011 19:22:47

                „Je tedy zkušený muž.“

Kapitola VIII - část 1 Zveřejněno: 18.04.2011 19:19:28

Blížila se desátá hodina večerní. Temnota přemohla celou krajinu a jen obrysy stalních velikánů z ní vystupovaly proti poněkud světlejší obloze. Nad jejich různodivnými tvary zářilo neskutečné množství hvězd. Když se Joellin Greenwood na chvilku přenesl v myšlenkách k tomu neuchopitelnému prostoru, když si uvědomil, že světlo z nejbližší teček k Zemi letí miliony let, když toto srovnal se svou maličkostí, přišel si sám sobě nicotný a jeho problémy směšné. Co je proti vesmíru jeden lidský život, byť sebedelší? Nic než zlomeček, záblesk času. Nicotnost, bezvýznamná částečka v soukolí této věčnosti. Co se změní, když on tady zítra už nebude? Nic, vůbec nic! 

Kapitola VIII - část 2 Zveřejněno: 18.04.2011 19:19:03

                Vojáky už dělí od nervózního Raftana jen pár desítek metrů a jeho akcie na záchranu tak rázem stoupají. Kamarádi jsou od něho už jen dvacet metrů, když vyšlehne oheň z Montanovy ručnice. Fonson se však přikrčí o zlomek vteřiny dřív. Ani následné střely svůj cíl nenalézají. Rozhostí se opět ticho, vojáci zastaví postup a obě strany znovu vyčkávají.

Kapitola IX - část 1 Zveřejněno: 18.04.2011 19:16:05

Montana se svými lidmi přijde do tábora po půlnoci.  Zbylo mu jen šest lidí, zbytek buď padl nebo dorazil dřív v kordonu zraněných. Od hlídek museli jít bojovníci ještě dobrou půl hodinu. Podařilo se jim skutečně zdržet vojáky o notný čas. Za předpokladu, že vojáci v noci nepůjdou dál, což však nikdo nepředpokládá.

Kapitola IX - část 2 Zveřejněno: 18.04.2011 19:14:52

                Když dorazili na předsunuté stanoviště Parrera, poslali ho napřed a hlavní oddíl postupoval poměrně širokým údolím až do jedné hodiny. Pak Greenwood zarazil pochod. Mnoho spokojenosti s krajinou nepociťoval. Kaňon byl povážlivě široký, na dně pokryt křovisky a seschlou travinou, ovšem někde je prostě uvítat musí. Nikdo nepochyboval, že povstalce žene Paducat před sebou a že se mohou každou chvíli objevit.

1 2 3 4 5 6 7
Copyright 2009 - ing. Radko Sáblík